สีน้ำมะพร้าว เกาะ “พิงค์ เบบี้” จากมะพร้าวน้ำหอมแท้ 100% และผ่านการผลิตฆ่าเชื้อแล้วนั้น จะมีทั้งที่ออกมาเป็นสีออกชมพู ขาว และสีขาวนวลเหลืองตามแต่ฤดูเก็บเกี่ยวของมะพร้าวในแต่ละรอบการเก็บเกี่ยว ความแตกต่างของสีไม่ได้มีผลต่อรสชาติ เพราะไม่ว่าจะเป็นสีไหนนั้นก็มีรสชาติที่หวาน หอมตามแบบฉบับของน้ำมะพร้าวน้ำหอมของไทยแท้ๆ ลองมาชิมรสชาติแท้ๆ ของน้ำมะพร้าวน้ำหอมไทยในขวด แล้วบอกเราว่าคูณคิดอย่างไรกับน้ำมะพร้าว เกาะ “พิงค์ เบบี้”
TASTY
Natural Aromatic Sweet Taste
from 100% NamHom
Coconut Water
รสชาติที่หอม หวานตามธรรมชาติ
จากมะพร้าวน้ำหอม 100%

PINK BABY
Premium Quality Coconut Water
from THAILAND
น้ำมะพร้าวคุณภาพเยี่ยม
จากแหล่งมะพร้าวชั้นดีในไทย

Traceable
Exclusively from a Small Farming
Community in the Fabled
Amphawa Region of Thailand
น้ำมะพร้าวน้ำหอม 100% ที่ปลูกโดยชาวสวนอัมพวา
ที่สืบทอดความเชี่ยวชาญจากรุ่นสู่รุ่น

PINK BABY
พิ้งค์ เบบี้

KOH “Pink Baby” 100% Coconut Water uses baby Namhom coconuts from a small family of farmers growing their coconuts for generations in the fabled Amphawa region of Thailand. Namhom baby coconut water is distinctively light pink and natural sweet. All KOH Coconut water is packed right from the coconut, ensuring the freshest product possible.

เกาะ “พิ้งค์ เบบี้” น้ำมะพร้าวบริสุทธิ์ 100% จากมะพร้าวน้ำหอม โดยชาวสวนที่สืบทอดความเชี่ยวชาญจากรุ่นสู่รุ่น ในแหล่งอัมพวาอันเลื่องชื่อของไทย ความหวาน และสีชมพูจากธรรมชาติ เป็นเอกลักษณ์ของมะพร้าวน้ำหอมที่ผ่านการผลิตปลอดเชื้อ น้ำมะพร้าว “เกาะ” บรรจุทันทีหลังผ่าจากลูกมะพร้าวสด เพื่อรักษารสชาติให้สดใหม่มากที่สุด

No Added Sugar, No Flavors or Color, No Preservatives

Naturally Pink • Naturally Sweet
สีชมพู และ • ความหวานจากธรรมชาติ


Pink Baby Coconut Water may appear light pink. The pink colour comes from antioxidants and polyphenols found in baby Namhom coconuts. This is natural and good to drink. Sweetness, taste and color may vary in different seasons and harvests.

น้ำมะพร้าว “พิ้งค์ เบบี้” จะค่อยๆเปลี่ยนสีเป็นสีชมพู โดยสารแอนตี้ออกซิแดนท์และสารโพลีฟีนอล ที่อยู่ในน้ำมะพร้าวน้ำหอมในธรรมชาติ เครื่องดื่มจากธรรมชาติที่ดีต่อสุขภาพ สีชมพูและความหวาน อาจแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับช่วงเวลาและฤดูในการเก็บเกี่ยว

WHY PINK BABY?

ทำไมถึงต้องเป็น “พิ้งค์ เบบี้” ?

In the small Amphawa region of Thailand, a small community of farmers is growing a particular variety of Namhom coconuts. But it’s the water from the young Namhom coconuts that is different from all other coconut waters on the market: it is naturally pink and naturally sweet, with a smooth, light nutty flavor.
ในแถบอัมพวาอันเลื่องชื่อเรื่องมะพร้าวน้ำหอม โดยชาวสวนปลูกมะพร้าวมาอย่างยาวนาน มะพร้าวพันธุ์น้ำหอมที่มีชื่อเสียง มีรสชาติดีอร่อย หอม หวาน และสีชมพูจากธรรมชาติ แตกต่างจากน้ำมะพร้าวอื่นในท้องตลาด
One sip is all that it takes to tell the difference.
เพียงจิบเดียว คุณสามารถรับรู้ได้ถึงความอร่อยที่แตกต่าง
Pink Baby coconut water is light pink in color because of the polyphenols found only in the meat of NamHom coconuts.
พิ้งค์ เบบี้” มีสีชมพูอ่อนๆ ซึ่งมาจากสารโพลีฟีนอล ที่มีอยู่ในเนื้อมะพร้าวน้ำหอมเท่านั้น
Namhom coconuts are harvested a few weeks sooner than traditional coconuts, so they are about 25% smaller in size and contain water dubbed by the local Thai people as “young water.”
มะพร้าวน้ำหอมจะถูกทำการเก็บเกี่ยวก่อนมะพร้าวทั่วไป 2-3 สัปดาห์ จึงมีขนาดเล็ก และน้ำมะพร้าวในลูกถูกเรียกว่า “น้ำอ่อน”
When the coconut water inside is exposed to light and warm temperatures, these enzymes are triggered. This natural oxidization process results in the colourless water changing to a light pink hue
เมื่อน้ำมะพร้าวจากด้านใน ได้รับแสงและความร้อนจากภายนอก ทำให้เกิดปฏิกิริยาเปลี่ยนสีจากสีธรรมชาติเป็นสีชมพู เราจึงตั้งชื่อว่า “พิ้งค์ เบบี้

Trace your boTTle

ติดตามการเก็บเกี่ยว

You can trace the coconut water in this bottle back to the coconut and farm by entering the expiry date in the box below.

คุณสามารถติดตามการเก็บเกี่ยวย้อนหลังของน้ำมะพร้าวแต่ละขวดได้ โดยกรอกวันหมดอายุลงในช่องว่าง

Enter Expiry Date
วันหมดอายุ
MEET OUR FARMERS
ชาวสวนของเรา
1
2
3
4
KOH Pink Baby Coconut Water comes exclusively from a small farming community in the fabled Amphawa region of Thailand, home to traditional floating markets, famous cuisine and special fragrant “Namhom” coconuts. Using only sustainable farming methods, for three generations our farmers have gradually expanded their Namhom coconut farms. Traditionally, they delivered their sweet fragrant coconuts to Bangkok street vendors who would sell them for the locals to enjoy. Now KOH Coconut Water has partnered with them to provide Pink Baby Coconut Water exclusively to you.
เกาะ “พิ้งค์ เบบี้” น้ำมะพร้าวน้ำหอม 100% จากสวนแถบอัมพวา อันมีชื่อเสียงจากตลาดน้ำ อาหารพื้นบ้านที่โด่งดัง และ “มะพร้าวน้ำหอม” อันเลื่องชื่อด้วยวิธีการปลูกอย่างยั่งยืน โดยชาวสวนที่มีความชำนาญถึงสามรุ่น ค่อยๆ ขยายพื้นที่สวน มะพร้าวน้ำหอม จากเดิมที่มะพร้าวเหล่านี้ถูกขายสู่ท้องตลาดข้างทางในกรุงเทพ วันนี้เราสามารถส่งต่อความสด อร่อย ในขวดให้คุณได้แล้ว !